MACROSCOPÍA

No estudo da morfoloxía dos cogomelos chamamos caracteres macroscópicos a aqueles observables ou apreciables a través do sentido da vista, comos son a forma, tamano, cor, contorno, aspecto xeral, etc. A través do exame visual minucioso tentaremos identificar o maior número destos caracteres para así poder comparar cas descripcións que vos encontredes en manuais ou libros especializados, para o cal será necesario coñecer un pouco, polo menos, os termos, máis utilizados.

Hai que ter en conta que estes caracteres tenden a variar ó longo do ciclo de vida do cogomelo e cas condicións ambientais durante o mesmo, polo que tamén hai que aprender a diferenciar as carácterísticas "accidentais" das propias da especie tipo. Por exemplo, podemos atoparnos con unha Amanita Muscaria cas escamas "lavadas" (desaparecidas) pola chuvia e un pouco decolorada e isto levarnos a pensar que estamos ante Amanita Caesarea. Aprender a desbotar unhas de outras é cuestión de estudar moitos cogomelos, en moitos estados, dunha misma especie. O tempo e a experiencia no monte son os mellores mestres neste caso.

Para diminuir a probabilidade de confusión, imos estudar o cogomelo fixándonos en tres zonas diferenciadas do carpóforo (cogomelo, en fino) que son: sombreiro, himenóforo e pé. A continuación poderedes ver nunha serie de debuxos dos distintos elementos observables dun cogomelo, nas distintas formas e aspectos que pode acadar e co termo utilizado para facer referencia a cada carácterística concreta baixo cada debuxo. Facendo "click" nas imaxes podedes velas ampliadas. Son as mellores que puidemos atopar, estraídas do "Manual de difusión de buenas prácticas para el desarrollo de una actividad micológica sostenible"... espero que non nos berren!

 • SOMBREIRO

  • Forma Xeral

  • Cutícula (membrana ou "pel" que recobre o sombreiro)

  • Marxe


 • HIMENÓFORO
  • Lamelas

  • Forma xeral

  • Superficie do pé

  • Anel: formado con resto do veo parcial, que cubre o himenóforo nos primeiros estadios do cogomelo e que se rompe ó crecer este. Podedes ver moi ben o proceso no video de Amanita Muscaria.


  • Volva: só presente en algúns Agaricales, fórmase pola ruptura do veo xeral que recubre o cogomelo como unha membrana (imaxinade un ovo do que sae o cogomelo) deixando restos na base do pé de formas diversas, a saber...


Related Posts with Thumbnails